ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Monday, April 5, 2021

ANUK SAVARY - Collection Part 02 [#SUNDAY]

ANUK SAVARY - Collection Part 02 [#SUNDAY]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
1 កំលោះស្រុកស្រែ -  អនុស្សាវរីយ៍   - / DOWNLOAD
2 ខាងបងខាងអូន​ - អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
3 ខឹងចេក - អនុស្សាវរីយ៏ និង វ៉ាយ    - / DOWNLOAD
4 ឃើញដំរីជុះ -  អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
5 ចង់ទៅកន្លែងមួយដែលគ្មានមនុស្សនៅ  - អនុស្សាវរីយ៌    - / DOWNLOAD
6 ចង់បានសង្សារគីឡូ៦០ - អនុស្សាវរីយ៍ និង វ៉ាយ    - / DOWNLOAD
7 ចំប៉ីល្វាឯម - អនុស្សាវរីយ៌    - / DOWNLOAD
8 ជាតិនេះជំពាក់ទឹកភ្នែកអូន - អនុស្សាវរីយ៌    - / DOWNLOAD
9 ជាយដែនសែនឈឺ  -  អនុស្សាវរីយ៌    - / DOWNLOAD
10 ដកស្នេហ៌វិញចុះ - អនុស្សាវរីយ៌    - / DOWNLOAD
11 ដង្កូវ​  -  អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
12 ថ្ងៃលិចនៅបន្ទាយមាស -​ អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
13 ទីងមោង -  អនុស្សាវរីយ៌    - / DOWNLOAD
14 នារីខ្មែរ -  អនុស្សាវរីយ៏     - / DOWNLOAD
15 និយាយរឿងអាមួយ ​ - អនុស្សាវរីយ៏    - / DOWNLOAD
16 នៅស្រុកឯងក៏ស្រួល​ - អនុស្សាវរីយ៏    - / DOWNLOAD
17 នំប៊ឿក - អនុស្សាវរីយ៍    - / DOWNLOAD
18 បងជិះក្របី - អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
19 បងប្អូនល្អ  - ចឺម និង អនុស្សាវរីយ៌     - / DOWNLOAD
20 បើបានបងធើ្វប្តី - អនុស្សាវរីយ៌    - / DOWNLOAD
21 ប្តីគេកុំប៉ះ! - អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
22 ប្តីចិត្តពាល - អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
23 មនុស្សចិត្តភ្លៀង - អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
24 ម៉ោជួយខ្មាតផង - អនុស្សាវរីយ៍   - / DOWNLOAD
25 រាំទៅៗ - អនុស្សាវរីយ៍    - / DOWNLOAD
26 វីរបុរសអាវស​  - អនុស្សាវរីយ៏    - / DOWNLOAD
27 សុំបាត់មុខមួយរយៈ  - អនុស្សាវរីយ៌     - / DOWNLOAD
28 សេដ្ឋីស្បែកជើងផ្ទាត់  -  អនុស្សាវរីយ៌    - / DOWNLOAD
29 ស្នេហាមេឃនិងដី  - អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
30 ស្រណោះកន្ទោងខៀវ - អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
31 ស្រណោះបិណ្ឌភ្ជុំ - អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
32 ស្រណោះផ្កាគ - អនុស្សាវរីយ៏   - / DOWNLOAD
33 ស្រមោច -  អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
34 ស្អប់ណាស់ពាក្យថារង់ចាំ - អនុស្សាវរីយ៌   - / DOWNLOAD
35 ឱ!ក្រចេះអើយ - អនុស្សាវរីយ៌    - / DOWNLOAD
36 អត់លុយជួបសង្សារ - អនុស្សាវរីយ៍    - / DOWNLOAD
37 អាចឺម អាវ៉ាយ - អនុស្សាវរីយ៏   - / DOWNLOAD
38    អូស ក្រឡា​ - អនុស្សាវរីយ៌   - DOWNLOAD
39   ឱ្យ  Dislike អូនមួយ  - អនុស្សាវរីយ៌  - DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន