ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Monday, March 29, 2021

AOK SOKUNKANHA - Collection Part 15 [#RHM]

AOK SOKUNKANHA - Collection Part 15 [#RHM]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
21. បេះដូងផ្ទុះក្រោមបាតសមុទ្រ _ ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
22. ប្រុសក្រញាញ់ចង់ល្អ - (ឱក សុគន្ធកញ្ញា) - / DOWNLOAD
23. ពុកម៉ែចាស់ហើយ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
24. ពូកុំតាម - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
25. ភ្លៀង - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
26. ម៉ាប់ៗ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
27. មួយម៉ាត់បែកពីរម៉ាត់បែក -  ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
28. ម្នាក់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំស្រលាញ់ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
29. រស់ជាខ្លួនឯង - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
30. រាំក្បាច់យក្ស - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
31. រាំងាកទៅឆ្វេងរាំងាកទៅស្ដាំ _ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ft.ឆន សុវណ្ណារាជ  - / DOWNLOAD
32. សត្តពស់ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
33. សុំទោសដែលឲ្យយល់ច្រឡំ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
34. សុំយំម្ដង - (ឱក សុគន្ធកញ្ញា) -   - / DOWNLOAD
35. ស្រលាញ់បងដល់បេះដូងលែងលោត - (ឱក សុគន្ធកញ្ញា)   - / DOWNLOAD
36. ស្រលាញ់អ្នកណាក៏គេមានសង្សារ - (ឱក សុគន្ធកញ្ញា)  - / DOWNLOAD
37. សំបុត្រដែលរង់ចាំ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា - / DOWNLOAD  
38. ហាម - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
39. អនុស្សាវរីយ៍សំបូរព្រៃគុក - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
40. អាគីមិត្តខ្ញុំ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
41. អាណិតបេះដូង - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
42. អារម្មណ៍ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD 
43. អារម្មណ៍ពេលខ្លះ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា - / DOWNLOAD
44. អូនជាក្រមុំស្រុកស្រែ _ ឱក សុគន្ធកញ្ញា _ សួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០២១  - / DOWNLOAD
45. អូនល្អពេកហើយ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា ft. នីកូ  - / DOWNLOAD
46. ឲ្យតែប្រុស Crush ខ្ញុំ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន