ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Monday, March 29, 2021

AOK SOKUNKANHA - Collection Part 14 [#RHM]

AOK SOKUNKANHA - Collection Part 14 [#RHM]
 បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
1. BAD BOY អែបកៀន _ ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
02. Happy New Year 2021-(ឱក សុគន្ធកញ្ញា) - / DOWNLOAD
03. Happy New Year 2021_ឱក សុគន្ធកញ្ញា _ DANCE VERSION  - / DOWNLOAD
04. I LOVE YOU -ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
05. Jingle Bell-ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
06. Mommy ល្អ _ ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
07. PARTY ជូនគ្រូ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
08. Sorry មួយលានដង - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
09. SUPER DOG -ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
10. SUPER GIRL -ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
11. កន្ទ្រឹមឆ្លងឆ្លើយ _ ឆន សុវណ្ណារាជ ft. ឱក សុគន្ធកញ្ញា - / DOWNLOAD
12. កាត់ចិត្តបែបណា - ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
13. កូនយំល្វើយៗ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
14. ក្បាច់កង្កែប - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
15. គេស្អប់យើងហើយ _ ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
16. គ្រាមួយបងក្បត់ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
17. ចង់បានអីទៀត - ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
18. ឆ្នាំនេះបងមើលកាំជ្រួចជាមួយអ្នកណា _ ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
19. ដុះមេ - ព្រាប សុវត្ថិ ft. ឱក សុគន្ធកញ្ញា   - / DOWNLOAD
20. ទះដៃហ៊ោ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា ft. សំ សុវណ្ណារ៉ាក់   - / DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន