ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

[Album] Town CD Vol 168

Town CD Vol 168
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)

០១. ក្រមុំរើសខ្យង - (ពេជ្រ ថាណា) - /  DOWNLOAD
០២. បងជិះទូត្នោត - (ណារិន និង​ អេននី ហ្សាម) - /  DOWNLOAD
០៣. សុំម៉ាញ៉េបមក - (ពែកមី) - /  DOWNLOAD
០៤. ចៅនឹកតា​ - (បាន មុន្នីល័ក្ខ) - /  DOWNLOAD
០៥. ទៅវត្តកុំស្លៀកខ្លី - (កាតុ - ធារិកា​ - សុមាវត្តី - ដាណុច) - /  DOWNLOAD
០៦. ម៉ែអើយ​ - (គូម៉ា) - /  DOWNLOAD
០៧. កុំចាំផ្លូវពុក​ (ម៉ៅ ហាជី) - /  DOWNLOAD
០៨. ឃើញអន្សមនឹកកូន​ - (ចេន សាយចៃ) - /  DOWNLOAD
០៩. ចាំបងយូរស្រាក់​ - (សុគន្ធ ​ថេរ៉ាយុ និង រាប៊ី) - /  DOWNLOAD
១០. វិមានកប្រេត​ - (ដាណុច) - /  DOWNLOAD
១១.​ ឱ​ !ផ្កាម៉ោងដប់ - (ដា សុមាវត្តី) - /  DOWNLOAD
១២.​​ នារីជាជួរ​ - (ស៊ីរីកា) - /  DOWNLOAD
១៣. ស្រឡាញ់ប្រុសសៀតខ្លុយ - (សុវត្ថិឌី ធារីកា) - /  DOWNLOAD
១៤. មួយឆ្នាំភ្ជុំម្ដង - (កាតុ) - /  DOWNLOAD

FULL ALBUM - SERVER LINK 1

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន
Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post