ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

[Album] Town CD Vol 167

Town CD Vol 167
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
០១. បង់រំលស់ផ្ទះបាត់អូន - (ពេជ្រ ថាណា) - /  DOWNLOAD
០២. ដង្កូវ​វើកៗ - (រ៉ាប៊ី) - /  DOWNLOAD
០៣. Lonely Tonight - (ដា សុមាវត្តី) - /  DOWNLOAD
០៤. ស្រឡាញ់គេអស់ពេក - (ដា ភ្លេង) - /  DOWNLOAD
០៥. កុំទៅចោលអូន - (បាន មុន្នីល័ក្ខ) - /  DOWNLOAD
០៦. គេចង់និយាយអីឱ្យគេនិយាយទៅ​ - (សុគន្ធ ​ថេរ៉ាយុ) - /  DOWNLOAD
០៧. ពិភពលោកអើយ​ !​ខ្ញុំកំពុងខូចចិត្ត - (សុវត្ថិឌី ធារីកា) - /  DOWNLOAD
០៨. អូនជាមនុស្សដែលបងពិបាកបំភ្លេច - (សៅ ឧត្តម) - /  DOWNLOAD
០៩. បរាជ័យស្នេហ៍ - (ពេជ្រ ថាណា) - /  DOWNLOAD
១០. ខ្ញុំល្ងង់ - (កាតុ) - /  DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន