ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

PICH SOPHEA - Collection Part 11 [#RHM]

PICH SOPHEA - Collection Part 11 [#RHM]
ចំណងជើងទាំងអស់ជាភាសាខ្មែរ 
(Tittle in Khmer Language )
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 
ពេជ្រ សោភា
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
RHM CD Vol.527 Lonely | Download
RHM CD Vol.527 Friday Night | Download
RHM CD Vol.527 Status ខូចចិត្ត | Download
RHM CD Vol.527 Why? | Download
RHM CD Vol.527 កាហ្វេ១៥០០ | Download
RHM CD Vol.533 Right Now | Download
RHM CD Vol.533 ផឹកលួងខ្លួនឯង | Download
RHM CD Vol.533 គ្មានបងដួចគ្នានដង្ហើម | Download
RHM CD Vol.533 Live Your Live | Download
RHM CD Vol.533 Troll ស្រីស្អាត | Download
RHM CD Vol.539 ច្រមុះកំពិតក៏អូនស្នេហ៍ | Download
RHM CD Vol.539 Super Lady | Download
RHM CD Vol.539 Handsome? | Download
RHM CD Vol.539 តាក់ទីងណឹងៗ | Download
RHM CD Vol.539 Hand Up | Download
RHM CD Vol.539 Queen | Download
RHM CD Vol.539 ទឹកភ្នែកក្មេងសំរាម | Download
RHM CD Vol.546 ខ្ញុំស្អាត | Download
RHM CD Vol.546 ម៉ែអូនញឹង Come Back? | Download
RHM CD Vol.546 ឡូយកប់លូ | Download
RHM CD Vol.548 រាំឡាំ ប៉ាដា | Download
RHM CD Vol.548 ស្រលាញ់បង ម៉ែឲ្យជិះឆ្កែ | Download
RHM CD Vol.554 ម៉ាក់ដឹងម៉ាកវាយ | Download
RHM CD Vol.554 អាចាក់អាចូច | Download
RHM CD Vol.554 សម្លសម្លក់ | Download
RHM CD Vol.562 អុនយំបងលួងគេ | Download
RHM CD Vol.562 អូនទៅហើយ | Download
RHM CD Vol.5xx អូនយំបងលួងគេ | Download
RHM CD Vol.5xx ហុយ ហុយ | Download
RHM CD Vol.5xx មិត្ត100​ឆ្នាំ | Download

FULL ALBUM - SERVER LINK 1

 

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន