ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

PICH SOPHEA - Collection Part 06 [#RHM]

PICH SOPHEA - Collection Part 06 [#RHM]
ចំណងជើងទាំងអស់ជាភាសាខ្មែរ 
(Tittle in Khmer Language )
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 
ពេជ្រ សោភា

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
RHM CD Vol.319 មនុស្សដូចបង | Download
RHM CD Vol.320 ស្រលាញ់តែបង | Download
RHM CD Vol.322 បេះដូងកើតពិស | Download
RHM CD Vol.322 អូ អាយ នី | Download
RHM CD Vol.322 លួងចិត្ត | Download
RHM CD Vol.322 លែងឲ្យអស់ដៃ | Download
RHM CD Vol.322 ភ្លើងត្រជាក់ | Download
RHM CD Vol.325 រយលានសង្ឃឹម | Download
RHM CD Vol.328 គឺបង | Download
RHM CD Vol.328 ជីវិតម្តេចចាញ់រឿងស្នេហ៍ | Download
RHM CD Vol.328 ប្រយ័ត្នមាត់ | Download
RHM CD Vol.328 ទីស្ងាត់តែចិត្តមិនស្ងប់ | Download
RHM CD Vol.334 អត់ធ្មត់ចាំបង | Download
RHM CD Vol.334 អាល័យ | Download
RHM CD Vol.334 លែងឈឺចាប់ត្រឹមថ្ងៃខានស្អែក | Download
RHM CD Vol.335 Lost In Paradise | Download
RHM CD Vol.335 ទទួលយកមិនបាន | Download
RHM CD Vol.338 ស្រីស្អាតរាំក្បាលទូក | Download
RHM CD Vol.339 សុំម៉ែទៅបុណ្យអ៊ុំទូក | Download
RHM CD Vol.341 កុំរុញស៊ីក្លូចូលឡាន | Download
RHM CD Vol.341 កន្ត្រឹមម៉ែឪ | Download
RHM CD Vol.345 ឃើញចិត្តអូនទេ  | Download
RHM CD Vol.346 Rock and Roll | Download
RHM CD Vol.346 កាត់ចិត្តឈឺស្នេហ៍ | Download
RHM CD Vol.347 ពរជ័យឆ្នាំថ្មីពីរស្មីហង្សមាស | Download
RHM CD Vol.347 ឃើញគេរាំទ្រាំមិនបាន | Download
RHM CD Vol.348 ប្រជាប្រិយនិងយុវជនខ្មែរ | Download
RHM CD Vol.350 ឈាមកកក្នុងបេះដូង | Download
RHM CD Vol.350 គ្រប់គ្រាន់ចិត្ត | Download
RHM CD Vol.350 ចិត្តក្បត់ល្មោតស្នេហ៍ | Download

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន