ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Khemarak Sereymon - Collection Part 13 [#RHM]

Khemarak Sereymon - Collection Part 12 [#RHM]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop
Channel : Stereo 
Quality : High 
Frequency : 48000Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01. ពេលអូនមានលុយអូនផ្ទុយគ្រប់យ៉ាង - (ខេមរៈ សិរីមន្ត) - / DOWNLOAD
02. ប្រហុកផ្អក - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
03.ខ្ញុំលែងត្រូវការស្នេហា - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
04. សុំទោសប្រពន្ធសម្លាញ់ - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
05. គុណពុកម៉ែ - (ខេមរៈ សិរីមន្ត)  - / DOWNLOAD
06. ឃើញមុខរកបាស - ខេមរៈ សិរិមន្ដ  - / DOWNLOAD
07. ជូនម៉ែមួយលានខែភ្ជុំ - (ខេមរៈ សិរីមន្ត)  - / DOWNLOAD
08. ជំងឺស្នេហាដំបូង - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
09. ទាហានចិត្តស្មោះ - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
10. រាំទន់ចង្កេះ - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
11. នឹកអូនដោយស្មោះ - ខេមរៈ សិរីមន្ដ - / DOWNLOAD 
12. នំគមស្នូលដូង - ខេមរៈ សិរីមន្ត ft. ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
13. បទអីចឹងអីវ៉ាន់អ្នកណាមិនរាំ - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
14. បុណ្យកឋិនទាន - (ខេមរៈ សិរីមន្ត ft. ឱក សុគន្ធកញ្ញា)  - / DOWNLOAD
15. រាំវង់អង្គរ - ខេមរៈ សិរីមន្ត ft. ឱក សុគន្ធកញ្ញា  - / DOWNLOAD
16. សារ៉ាវ៉ាន់ខេមរៈ - ខេមរៈ សិរីមន្ដ  - / DOWNLOAD
17. សំណព្វចិត្ត - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
18.  ភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយ - (ខេមរៈ សិរីមន្ត - ឱក សុគន្ធកញ្ញា)  - / DOWNLOAD
19. ភ្ជុំហើយៗ - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
20. ឱ ទឹកជំនន់អើយ - ខេមរៈ សិរីមន្ត  - / DOWNLOAD
21. I'm Not The Gang - (ខេមរៈ សិរីមន្ត)  - / DOWNLOAD
22. ពឺតៗ - (ខេមរៈ សិរីមន្ត)  - / DOWNLOAD
23. Oyster (អយស្ទ័រ) - (ខេមរៈ សិរីមន្ត)  - / DOWNLOAD


FULL ALBUM - SERVER LINK 1

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន