ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

KHAN JAMES - Collection Part 02 [#SD]

KHAN JAMES - Collection Part 02 [#SD]
Bitrate : 192 kbps+MP3
Quality : High
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
ខាន់ ជេមស៌ KHAN JAMES
TRACKLIST:
52.Sd140 ជួបស្នេហ៍នៅភ្នំពេញ  - / DOWNLOAD
53.Sd140 កំដរសង្សារគេឈឺចាប់  - / DOWNLOAD
54.Sd140 ទះថ្ពាល់ស្តាំ អង្អែលថ្ពាល់ឆ្វេង  - / DOWNLOAD
55.Sd140 ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯង កុំធ្វើដើម្បីបងពេក  - / DOWNLOAD
56.Sd144 សង្សារខ្ញុំជាស្រីស្អាត  - / DOWNLOAD
57.Sd144 សង្សារខ្ញុំសុំក្បត់មួយភ្លែត  - / DOWNLOAD
58.Sd144 យុវជនស្ម័គ្រចិត្តស្អិតស្នេហ៍បុប្ផាជនបទ  - / DOWNLOAD
59.Sd150 ជីវិតអ្នកស្រែ  - / DOWNLOAD
60.Sd150 ចូលឆ្នាំមកលេងភ្នំពេញ  - / DOWNLOAD
61.Sd150 ឱ្យតែស្រវឹងរកតែរឿង  - / DOWNLOAD
62.Sd152 ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះ  - / DOWNLOAD
63.Sd152 ប្តីប្រពន្ធ  - / DOWNLOAD
64.Sd152 សុំសិទ្ធីផ្ទេរអូនឱ្យគេ  - / DOWNLOAD
65.Sd152 ស្រលាញ់គ្នាចំពេលអត់លុយ  - / DOWNLOAD
66.Sd152 ទៅចុះមុនបងស្អប់  - / DOWNLOAD
67.Sd152 យប់នេះខ្ញុំចង់យំ  - / DOWNLOAD
68.Sd159 ក្បត់បានហាមបែក  - / DOWNLOAD
69.Sd159 ម្នាក់នោះប្តីគេ  - / DOWNLOAD
70.Sd159 សង្សារអូនប៉ាបង  - / DOWNLOAD
71.Sd164 បុប្ផាទន្លាប់  - / DOWNLOAD
72.Sd164 កុំស្រលាញ់សង្សារគ្នាអីពួកម៉ាក  - / DOWNLOAD
73.Sd164 ម៉ែចាស់  - / DOWNLOAD
74.Sd164 Sexy Girl  - / DOWNLOAD
75.Sd164 សង្សារស្អាត  - / DOWNLOAD
76.Sd164 ធ្វើមុខជូរ ធ្វើមុខចាស់  - / DOWNLOAD
77.Sd169 បានឡានភ្លេចក្របី  - / DOWNLOAD
78.Sd169 ម៉ែប្រពន្ធ  - / DOWNLOAD
79.Sd169 អូនបុកបានឆ្ងាញ់  - / DOWNLOAD
80.Sd173 បម្រាមមុនផឹកស៊ី  - / DOWNLOAD
81.Sd182 អាសូរខ្សែជីវិតថ្មី  - / DOWNLOAD
82.Sd182 បែកពីអូនស្បថឈប់មានសង្សារ  - / DOWNLOAD
83.Sd182 បើអាចសម្លាប់បងបានអូនសម្លាប់យូរហើយ  - / DOWNLOAD
84.Sd182 លែងជឿហើយ  - / DOWNLOAD
85.Sd182 មិនចង់ឱ្យផែនដីនោះមានគេម្នាក់នោះ  - / DOWNLOAD
86.Sd182 មកជាមួយបងទៅវិញជាមួយគេ  - / DOWNLOAD
87.Sd182 មករាំលេងនឹងបង  - / DOWNLOAD
88.Sd182 ប្តីដឹងខុសហើយ  - / DOWNLOAD
89.Sd182 ស្គាល់អូនដូចស្គាល់បំណុល  - / DOWNLOAD
90.Sd182 ធ្វើម៉េចបងមិនមែនជាមនុស្សសំភារៈនិយម  - / DOWNLOAD
91.Sd183 បងអ្នកអុំទូកល្បី  - / DOWNLOAD
92.Sd190 ស្នេហាមិនមែនជាលុយក្នុងហោប៉ៅ  - / DOWNLOAD
93.Sd190 ស្រលាញ់អូនបងពិបាកថែ  - / DOWNLOAD
94.Sd192 បើអញ្ចឹងមែននោះ  - / DOWNLOAD
95.Sd192 ប៊ីះស៊យប៉ះប្រពន្ធគេ  - / DOWNLOAD
96.Sd192 នារីខ្មែរ  - / DOWNLOAD
97.Sd198 ចាត់ទុកជាសុបិន  - / DOWNLOAD
98.Sd198 នាងជាពិភពលោកខ្ញុំ  - / DOWNLOAD
99.Sd198 ស្មោះហួសសម័យ  - / DOWNLOAD
100.Sd198 ស្រុកខ្មែរចាំអូន  - / DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន