ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Thoeun Borey - Collection Part 01- [GALAXY NAVATRA]

 

Thoeun Borey - Collection 01 [GALAXY NAVATRA]
ធឿន បុរី - Thoeun Borey
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩

Format : MP3
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop
Channel : Stereo 
Quality : High 
Frequency : 44100Hz 
Size : 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01.កុំទាន់រត់ទៅណាចោលបង_ ធឿន បុរី  - / DOWNLOAD
02. ផ្កាអ្វី - អ៊ុក សុវណ្ណារី+ធឿន បូរី - / DOWNLOAD
03. កំលោះឌឺដងក្រមុំតវ៉ា - អ៊ុក សុវណ្ណារី+ធឿន បូរី - / DOWNLOAD
04.កោកកាក_ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
05.ចង់មានប្រពន្ធដប់_ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
06.ឆ្នាំនេះទឹកធំ _ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
07.ដណ្តឹងបងទៅ_ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
08. ចង់លក់ផ្ទះចោល - អ៊ុក សុវណ្ណារី+ធឿន បូរី - / DOWNLOAD
09.កុំនឹកគេអី_ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
10.បារមីយាយម៉ៅ - ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
11.មិត្តខ្ញុំ _ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
12.រដូវភ្លៀងធ្លាក់ _ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
13.សារពីមនុស្សល្ងង់_ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
14.ស្រមៃទីក្រុងភ្នំពេញ_ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
15.អរគុណធនាគារ_ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
16.អូនយ៉ាងណាហើយ _ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD
17.មនុស្សប្រុសយំហៅប្រុសអន់_ ធឿន បុរី - / DOWNLOAD


FULL ALBUM

SERVER LINK 1 : DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន