ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Preap Sovath - Collection Part 01 - [#GALAXY NAVATRA]

បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
ជ្រើសរើសបទ លោក ព្រាប សុវត្ថិ ច្រៀងនៅ GALAXY NAVATRA

Format : MP3

Bitrate : 192 kbps 

GENRE : Pop

Channel : Stereo 

Quality : High 

Frequency : 44100Hz 

Size : 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list) 

01.ខែភ្ជុំជ្រូកយំពេញទ្រុង _ ព្រាប សុវត្ថិ - / DOWNLOAD

02.បងស្រណោះឆ្នាំទៅ _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD

03.ចង់ឲ្យការស្រឡាញ់ដូចញ៉ែគ្នាដំបូង _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD

04.ភូមិខ្ញុំ Update _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD

05.អូនជាឆ្មា បងជាកណ្តុរ _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD

06.ប្លង់រឹង _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD

07.កង់បី _ ព្រាប សុវត្ថិ​- / DOWNLOAD

08.បើកឡាន _ ព្រាប សុវត្ថិ​- / DOWNLOAD

09.

10.

FULL ALBUM NOT YET AVAILABLE - ដោនឡូតជាអាលប៊ុម មិនទាន់មានទេ សូមមេត្តារងចាំ

SERVER LINK 1 : DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន