ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Preap Sovath Collection Pack 24 [#RHM]

 

បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop
Channel : Stereo 
Quality : High 
Frequency : 48000Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
RHM 608 41. ពលីទាំងប្រាំ  - / DOWNLOAD
RHM 609 42. សត្រូវសួពូជ  - / DOWNLOAD
RHM 610 43. មាន់ស្រែបន្លែស្រស់ - / DOWNLOAD
RHM 610 44. អាសម្បើម - / DOWNLOAD
RHM 610 45. លុយជំពាក់ពេលណាសង - / DOWNLOAD
RHM 610 46. ជូនពរឆ្នាំថ្មី  - / DOWNLOAD
RHM 612 47. វ៉ៃសិន - / DOWNLOAD
RHM 612 48. ចង្វាក់ប៉ឺតៗ-(ព្រាប សុវត្ថិ +កូន៣នាក់) - / DOWNLOAD
RHM 613 49. ពេលណាបេះដូងឈប់ឈឺ? - / DOWNLOAD
RHM 613 50. មានអ្នកថ្មីមែនទេ? - / DOWNLOAD
RHM 613 51. ចាំអូនវិលមកវិញ - / DOWNLOAD
RHM 613 52.  ធ្វើបុណ្យលាងបាប_ ព្រាប សុវត្ថិ - / DOWNLOAD
RHM 614 53. ផ្តើមពីពេលនេះ - / DOWNLOAD
RHM 618 54. សម្រស់នារីខ្មែរខែបុណ្យភ្ជុំ - / DOWNLOAD
RHM 621 55. អាចក់អាចែម - / DOWNLOAD
RHM 621 56. ព្រឹកមិនព្រម - / DOWNLOAD
RHM 621 57. បាយក្ដាំង - / DOWNLOAD
RHM 623 58. អស់មួយខែនៅសល់មួយខែ - / DOWNLOAD
RHM 626 59. ញាក់សរសៃ - / DOWNLOAD
RHM 626 60. មើលពីក្រោយអេម - / DOWNLOAD
RHM 626 61. កូនណាគេហ្នឹង - / DOWNLOAD
RHM 627 62. សង្សារមួយខែពីរខែ - / DOWNLOAD
RHM 627 63. ស្អប់ពាក្យជាតិក្រោយ - / DOWNLOAD
RHM 627 64. មនុស្សល្អក្រៅចិត្ត - / DOWNLOAD
RHM 627 65. ឈប់នឹកខ្ញុំទៅ - / DOWNLOAD
RHM 627 66. ខ្ញុំគឺជាខ្មែរ - / DOWNLOAD
RHM 627 67. ស្នេហា Bro និង Sis - / DOWNLOAD
RHM 627 68. ពួកយើងអាចលើសពីពាក្យថាមិត្តបានទេ - / DOWNLOAD
RHM 627 69. ចេះតែនឹកចេះតែចង់ជួប - / DOWNLOAD
RHM 631 70. ល្អាងទឹក - / DOWNLOAD   - នេះបទចេញវ៉ុលចុងក្រោយដែលចេញជា CD


FULL ALBUM
SERVER LINK 1 : DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន