ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Preap Sovath Collection Pack 23 [#RHM]

Preap Sovath Collection Pack 23 [30songs]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop
Channel : Stereo 
Quality : High 
Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
RHM 575 11. អាមឿនយើងហ្នឹង - / DOWNLOAD
RHM 576 12. រាំកូរណាស់ចែ - / DOWNLOAD
RHM 576 13. ខ្ញុំស្រែអីចឹង - / DOWNLOAD
RHM 576 14. តោះរាំ - / DOWNLOAD
RHM 576 15. ធុងបាស់ Calling - / DOWNLOAD
RHM 580 16. ឈូងអើយឈូង - ព្រាប សុវត្ថិ, ហ៊ឹម ស៊ីវន - / DOWNLOAD
RHM 580 17. ខោចែវ២០១៧ - ព្រាប សុវត្ថិ - / DOWNLOAD
RHM 581 18. ក្រមុំឡើងថ្លៃ  - / DOWNLOAD
RHM 583 19. កុំស៊ីមាន់វត្ត - / DOWNLOAD
RHM 585 20. ផឹកយំ  - / DOWNLOAD
RHM 585 21. ព្រលឹងទឹកភ្នែក - / DOWNLOAD
RHM 586 22. សុំទោសដែលរំខាន - / DOWNLOAD
RHM 587 23. Diamond(Bling Bling) - / DOWNLOAD
RHM 587 24. យើងមានសំណាង - / DOWNLOAD
RHM 587 25. ខ្វះភាពកក់ក្តៅ - / DOWNLOAD
RHM 587 26. បេះដូងបងឈឺបេះដូងអូនឈឺ - / DOWNLOAD
RHM 587 27. ស្នាមទឹកភ្នែកកាត់អក្សរស្នេហ៌ - / DOWNLOAD
RHM 592 28. អូនស្រលាញ់ប្តីអាមេរិកាំង - / DOWNLOAD
RHM 592 29. កង្កែបស្រែ - / DOWNLOAD
RHM 594 30. ពលកររោងចក្រ - / DOWNLOAD
RHM 59431. ខឹងរឿងអ្វី? - / DOWNLOAD
RHM 594 32. ដួងចន្ទអើយ! - / DOWNLOAD
RHM 596 33. គូស្នេហ៍កម្សត់ - / DOWNLOAD
RHM 596 34. នៅឆ្ងាយ  - / DOWNLOAD
RHM 596 35. យំសមុទ្រ - / DOWNLOAD
RHM 603 36. កខគឃង - / DOWNLOAD
RHM 603 37. My sexy lady - / DOWNLOAD
RHM 603 38. Oh my ព្រះ - / DOWNLOAD
RHM 603 39. Your boy friend - / DOWNLOAD
RHM 608 40. សង្រ្កាន្តភូមិខ្ញុំ  - / DOWNLOAD

FULL ALBUM
SERVER LINK 1 : DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន