ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Ny Ratana - Collection Part 02 [#RHM]

Ny Ratana - Collection Part 02 [RHM]
Format : MP3
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop- Channel : Stereo Quality : High  -Frequency : 48000Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
27 ខែរះខាងកើត -នី រតនា-ឈិន ម៉ានិច្ច  - / DOWNLOAD
28 ចប់បាត់ -នី រតនា  - / DOWNLOAD
29 នារីក្នុងសុបិនបងគឺអូន-នី រតនា  - / DOWNLOAD
30 អាម៉ា! អ័រចង់បានប្រពន្ធ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
31 Care ពេកក៏ខុស-នី រតនា  - / DOWNLOAD
32 បេះដូងអស់ថ្ម-នី រតនា  - / DOWNLOAD
33 Hey! Sexy Lady-នី រតនា  - / DOWNLOAD
34 Call មកធ្វើអី? -នី រតនា  - / DOWNLOAD
35 Inbox For Price-នី រតនា  - / DOWNLOAD
36 ព្រោះខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក-នី រតនា  - / DOWNLOAD
37 អ្នកណាក៏មើល -នី រតនា  - / DOWNLOAD
38 ញ៉ែអូនលក់ឡេ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
39 បេះដូងក្បែរគ្នា -នី រតនា-ឈិន ម៉ានិច្ច  - / DOWNLOAD
40 សៀមរាបដួងចិត្ត-នី រតនា  - / DOWNLOAD
41 ចង់បានទូរស័ព្ទចុចពិល -នី រតនា-ឈិន ម៉ានិច្ច  - / DOWNLOAD
42 សិរីជាអ្វី? -នី រតនា-ឈិន ម៉ានិច្ច សិរីជាអ្វី? -នី រតនា-ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
43 ផឹកកាហ្វេ -(នី រតនា) - / DOWNLOAD
44 បឹងព្រៃវែង -(នី រតនា)- / DOWNLOAD
45 វិស្សមកាលស្នេហ៍-(នី រតនា) - / DOWNLOAD
46 ទាហានជាយដែន-(នី រតនា) - / DOWNLOAD
47 តារាចោមចន្រ្-(នី រតនា)ទ - / DOWNLOAD
48 អូនសែនល្អកម្ររកបាន-(នី រតនា) - / DOWNLOAD
49 ល្មមបានហើយ-(នី រតនា) - / DOWNLOAD
50 បងនឹកអូន-(នី រតនា) - / DOWNLOAD
51 បាសបុកបឹមបឹម-នី រតនា - / DOWNLOAD
52 ព្រលឹងចុងសក់-នី រតនា-ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
53 រាំខ្លាំង-នី រតនា - / DOWNLOAD
54 ជ្រោះប្រាំបួនជាន់-នី រតនា - / DOWNLOAD


FULL ALBUM
SERVER LINK 1 : DOWNLOAD   205MB

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន