ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Ny Ratana - Collection Part 01 [#RHM]

Ny Ratana - Collection Part 01 [RHM]
Format : MP3
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop - Channel : Stereo Quality : High  -Frequency : 48000Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
1 មហាឈឺ -នី រតនា - / DOWNLOAD
2 មនុស្សប្រុសពេលយំអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់-នី រតនា  - / DOWNLOAD
3 អារម្មណ៍ត្រូវគេក្បត់មិនដូចអារម្មណ៍ក្បត់គេ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
4 Facebook ចេះបោក?-នី រតនា  - / DOWNLOAD
5 ចិញ្ចើមស្លុយ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
6 លង់ហើយ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
7 អូនស្មោះទេ?នី រតនា ft ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា  - / DOWNLOAD
8 គ្រូទាយថាបងប្រពន្ធ៣-នី រតនា  - / DOWNLOAD
9 ឈូងស្រីស្រណោះ (រតនា វុត្ថា សុភ័ក្ក្រ គីមមួយ)  - / DOWNLOAD
10 ម៉ាឌីហ្សុនហង្សមាស -នី រតនា  - / DOWNLOAD
11 ចូលឆ្នាំថ្មីរាល់ខ្ពស់ (រតនា និង សុភ័ក្រ្ក)  - / DOWNLOAD
12 អាចទេ? បែកពីគេមកស្រលាញ់ខ្ញុំ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
13 តោះយើងលេងស្រលាញ់គ្នា-នី រតនា  - / DOWNLOAD
14 ប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ស្រលាញ់ទៀត -នី រតនា -ឈិន រតនះ  - / DOWNLOAD
15 ផ្អែមម្លឹង! មិនស្រលាញ់មិនបាន-នី រតនា  - / DOWNLOAD
16 នឹកមនុស្សម្នាក់-នី រតនា  - / DOWNLOAD
17 ចុច Like ទល់ភ្លឺ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
18 ចង់ត្រូវគ្នាទេ?-នី រតនា  - / DOWNLOAD
19 ប្រពន្ធអូនលំបាកហើយ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
20 ស្រលាញ់អូនចោលលុយ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
21 យំមួយប្រាវ-នី រតនា  - / DOWNLOAD
22 ស្រលាញ់អូនច្បាស់អាយុខ្លី-នី រតនា  - / DOWNLOAD
23 បាត់ដំបងបាត់អូន-នី រតនា  - / DOWNLOAD
24 ធាតុដែកធាតុភ្លើង -នី រតនា-ឈិន ម៉ានិច្ច  - / DOWNLOAD
25 មើលមេឃមើលស្រី-នី រតនា  - / DOWNLOAD
26 ចាក់អន្ទង់ - នី រតនា  - / DOWNLOAD

FULL ALBUM
SERVER LINK 1 : DOWNLOAD  145MB

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន