ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

KHEM - Collection Part 04 - [#GALAXY NAVATRA]


KHEM - Collection [Part 04] - (30 Songs)
GALAXY NAVATRA KHEM COLLECTION
Format : MP3
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop
Channel : Stereo 
Quality : High 
Frequency : 44100Hz 
Size : 
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
GALAXY NAVATRA KHEM COLLECTION

01.កម្លាំងកាយក៏អស់ កម្លាំងចិត្តក៏គ្មាន _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD
02.ការស្រឡាញ់ដែលខ្វះជាតិស្ករ - ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD
03.កៀកភ្ជុំយំនឹកពុកម៉ែ _ ខេម - DOWNLOAD
04.ខួរបងខ្សោយ _ ខេម - DOWNLOAD
05.គេទាក់ទងគ្នាយូរហើយ _ ខេម  - DOWNLOAD
06.ចង់បបួលអូនធ្វើសង្សារ _ ខេម  - DOWNLOAD
07.ចង់សុំ Wi-Fi _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD
08.ចែមានខ្សែប្រេតទេ _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD
09.ជូនដំណើរអូនឡើងផ្លូវ Highway _ ខេម - DOWNLOAD
10.ឈឺប៉ុន្មានដងទៀតទើបរើសមនុស្សត្រូវ _ ខេម - DOWNLOAD
11.ដង្ហើមចង្រិត _ ខេម  - DOWNLOAD
12.ថ្នាំពុលលាបលើការស្រឡាញ់ _ ខេម - DOWNLOAD
13.ទុកសោត្រង់នេះចុះ _ ខេម - DOWNLOAD
14.នឹកពេលណាយំពេលនោះ _ ខេម - DOWNLOAD
15.នឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នា _ ខេម - DOWNLOAD
16.នឹកស្រណោះ _ ខេម  - DOWNLOAD
17.នឹកអូនធ្មេញដែក _ ខេម - DOWNLOAD
18.បងមិនអាច Control អូនបានទេ _ ខេម - DOWNLOAD
19.បេះដូងបាត់មួយចំហៀង _ ខេម  - DOWNLOAD
20.ពេលអត់លុយទើបដឹងថាអត់អីចាយ _ ខេម - DOWNLOAD
21.ភ្ជុំហើយយើងឆុងមី _ ខេម - DOWNLOAD
22.ល្ងង់យូរហើយល្ងង់ទៀតក៏មិនអី _ ខេម  - DOWNLOAD
23.សុំធ្វើ Fan អ្នកលក់ឡេ _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា ft.Tempo Tris - DOWNLOAD
24.សុំមួយពេលមក _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD
25.សួស្តីមនុស្សស្រីសាវា _ ខេម  - DOWNLOAD
26.ស្រឡាញ់មុខតែមិនស្រឡាញ់មាឌ _ ខេម  - DOWNLOAD
27.ស្រែង៉ោង _ ខេម - DOWNLOAD
28.អត់ដឹងRemixបទអី _ ខេម - DOWNLOAD
29.នឹកស្នេហ៍វ័យសិក្សា _ខេម​ - DOWNLOAD
30.សុំទោសដែលបងធ្លាប់មានសង្សារ ​ - DOWNLOAD


UPDATE ON 08-OCT-2020

SERVER LINK 1 : DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន