ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Chhen Manich - Collection Part 02 [#RHM]

 Chhen Manich - Collection Part 02 [RHM]
 Chhen Manich - ឈិន ម៉ានិច្ច
Format : MP3
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop- Channel : Stereo Quality : High  -Frequency : 48000Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01.កូនកំលោះអូនគ្រាន់តែជាមនុស្សប្រុសធម្មតា - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
02.ខ្ញុំចង់នៅក្មេង - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
03.ត្រឹមមួយថ្ងៃ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
04.First Kiss - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
05.ចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
06.នារីរត់តុ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
07.បែកលើកនេះលើកចុងក្រោយ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
08.មកពីអូនមិនទាន់ភ្លេចបង - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
09.ម៉ែក្រ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
10.យើងអស់ល្អនឹងគ្នាហើយ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
11.សង្សារចាស់ហៅស៊ីការ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
12.សុំឱកាស - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
13.ឡាំលាវកាលីប - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
14.កុំការចោលអូនបានទេ - នី រតនា ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
15.ខែរះខាងកើត - នី រតនា ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
16.ចង់បានទូរស័ព្ទចុចពិល - នី រតនា ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
17.និរន្តន៍ - នី រតនា ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
18.ព្រលឹងចុងសក់ - នី រតនា ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
19.រាំវង់សុំសុខសប្បាយ - នី រតនា ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
20.វេនបិណ្ឌយុវវ័យ - នី រតនា ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
21.ឆ្នាំជូតឆ្នាំជ័យ -  នី រតនា ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
22.ទេពធីតាឆ្នាំកុរ - រិន សាវ៉េត ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
23.សិរីជាអ្វី - នី រតនា ft. ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD

FULL ALBUM
SERVER LINK 1 : DOWNLOAD  142MB

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន