ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Tuesday, July 14, 2020

PICH THANA - COLLECTION [PART 03]

PICH THANA - COLLECTION [PART 03]
ជ្រើសរើស ជាពិសេស ៖ ពេជ្រ ថាណា
Song under Town Production sing by Mr, Pich Thana.
*****update on 14-July

ចំណងជើងបទចម្រៀង
01_ត្រូវគ្នាវិញទៅ- ពេជ្រ ថាណា ft ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា - DOWNLOAD
02_នង្គ័លស្រែ- ពេជ្រ ថាណា- DOWNLOAD
03_បង់រំលស់ផ្ទះបានបាត់អូន - ពេជ្រ ថាណា- DOWNLOAD
04_មួយថ្ងៃឈឺបន្តិចៗ - ពេជ្រ ថាណា- DOWNLOAD
05_រាំវង់កាលីប - ពេជ្រ ថាណា- DOWNLOAD
06_សន្យាកូនក្មេង- ពេជ្រ ថាណា- DOWNLOAD
07_សុំទោស២ម៉ាត់គិតថាគ្រប់គ្រាន់មែនទេ _ ពេជ្រ ថាណា ft សុវត្ថិឌី ធារីកា- DOWNLOAD
08_ស្រឡាញ់អូនម្នាក់ឯងក៏បាន - ពេជ្រ ថាណា - DOWNLOAD
09_...................................................................
10_...................................................................
............
25_

FULL COLLECTION COMING SOON!!!!!!!!!!!!!!

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន