ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

PICH THANA - COLLECTION [PART 02]

PICH THANA - COLLECTION [PART 02]
ជ្រើសរើស ជាពិសេស ៖ ពេជ្រ ថាណា
This collection we are combine song under Town Production sing by Mr, Pich Thana.
*****update on 14-July

ចំណងជើងបទចម្រៀង
Town CD Vol 103_01. បេះដូងកាន់សីល  -DOWNLOAD
Town CD Vol 103_02. ព្រោះបងអស់ចិត្ត ឬអូននឹកគេ -DOWNLOAD
Town CD Vol 103_04. មហាមាតុគុណ  -DOWNLOAD
Town CD Vol 103_07. កាប់បំពង់រងចាំទឹកភ្លៀង  -DOWNLOAD
Town CD Vol 103_10. កុំប៉ះបង  - ពេជ្រ ថាណា -DOWNLOAD
Town CD Vol 114_05. ជាតិនេះមិនរស់ទេខ្ញុំ -DOWNLOAD
Town CD Vol 114_09. ឆ្នាំថ្មីស្រីធ្វើអោយបងយំ  -DOWNLOAD
Town CD Vol 120_04. បងក៏ចេះក្បត់ដែរ តែបងមិនក្បត់ -DOWNLOAD
Town CD Vol 120_08. បង្គាប់ ១០,០០០$  -DOWNLOAD
Town CD Vol 120_10. ស្រីស្អាតស្រឡាញ់ទាំងអស់  -DOWNLOAD
Town CD Vol 132_06. បែកបូសបងបាត់ -DOWNLOAD
Town CD Vol 133_05. អនុស្សាវរីយ៍អង្គរ -(ពេជ្រ ថាណា & លី អ៊ីវ៉ាធីណា) -DOWNLOAD
Town CD Vol 135_02. មានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែ  -DOWNLOAD
Town CD Vol 135_07. សល់ឆ្អឹងមួយចាន  -DOWNLOAD
Town CD Vol 135_10. ដឹងខ្ញុំយំដែរទេ  -DOWNLOAD
Town CD Vol 141_03. សុំទោសសៀមរាប  -DOWNLOAD
Town CD Vol 141_07. ស្រណោះភ្លៀងស្រុកស្រែ  -DOWNLOAD
Town CD Vol 142_02. មើលក្រមុំបុណ្យអុំទូក  -DOWNLOAD
Town CD Vol 148_06. បែកញើសឡើងខ្ចាយ  -DOWNLOAD
Town CD Vol 150_02. រាំវង់សូឡូ - ពេជ្រ ថាណា, ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា -DOWNLOAD
Town CD Vol 150_07. បោះអង្គុញជួបស្នេហ៍  -DOWNLOAD
Town CD Vol 155_01. ហត់ហើយ -DOWNLOAD
Town CD Vol 155_06. ប្តីជូនពរ -DOWNLOAD
Town CD Vol 161_03. ផឹករត់ -DOWNLOAD
Town CD Vol 161_07. រាំឲ្យបែកបាស -DOWNLOAD
Town CD Vol 165_07. គ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទេ - DOWNLOAD

LINK =102MB - PICH THANA - COLLECTION [PART 02]
*****update on 14-July

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន