ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

[Album] Sunday CD Vol 272

Sunday CD Vol 272
ចំណងជើង
០១.ជិះចាន -យូរី  ​/ DOWNLOAD
០២.កុំទុកខ្ញុំជា PowerBank -ខាន់ ជែមស៌ ​/ DOWNLOAD
០៣.ផ្ញើរគេថែអូន - បរិញ្ញា ​/ DOWNLOAD
០៤.ស្លាប់ ក៍មិនស្រលាញ់គេ -ប្រាក់ សុគន្ធា ​/ DOWNLOAD
០៥.ដឹងច្បាស់ថាបែក -សុខ ពីសី ​/ DOWNLOAD
០៦.ដឹងច្បាស់ថាបែក -បរិញ្ញា ​/ DOWNLOAD
០៧.ដល់ពេលបងស្រលាញ់គេហើយ -white ​/ DOWNLOAD
០៨.ទឹកភ្នែកអ្នកណា - កែវ វាសនា ​/ DOWNLOAD
០៩.មិនមែនស្អប់អ្នកចាស់ តែមិនចង់ឃើញមុខ - Eno ​/ DOWNLOAD
១០.ស្ទាវ អត់លិឌ -នាយចឺម ​/ DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន