ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

KHAN JAMES - Collection Part 01 [#ROCK]

KHAN JAMES - Collection Part 01 [#ROCK]
Bitrate : 192 kbps+MP3
Quality : High
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
ខាន់ ជេមស៌ KHAN JAMES
TRACKLIST:
01.Rock101 បុប្ផាក្រពុំ - / DOWNLOAD
02.Rock101 សម្រែកបេះដូង - / DOWNLOAD
03.Rock101 ស្នេហ៍អូនជានិច្ច - / DOWNLOAD
04.Rock102 ភ្លើងស្នេហ៍ - / DOWNLOAD
05.Rock102 រយពាន់ផ្ញើសារ - / DOWNLOAD
06.Rock103 របាំចងស្នេហ៍ - / DOWNLOAD
07.Rock103 ស្តាយក្រោយ - / DOWNLOAD
08.Rock104 បងផឹកមិនឆ្អែត  - / DOWNLOAD
09.Rock106 គ្មានលើកទីពីរ - / DOWNLOAD
10.Rock106 ចង់រកស្នេហ៍ - / DOWNLOAD
11.Rock106 ឈប់ល្ងង់ - / DOWNLOAD
12.Rock106 អូនក្នុងបេះដូងបង - / DOWNLOAD
13.Rock107 ចាញ់បោកពាក្យផ្អែម - / DOWNLOAD
14.Rock107 ពាក្យសន្យា - / DOWNLOAD
15.Rock108 ថ្ងៃសារភាពស្នេហ៍ - / DOWNLOAD
16.Rock108 ទប់ចិត្តមិនបាន - / DOWNLOAD
17.Rock108 បើមិនស្រលាញ់អាណិតធ្វើអ្វី - / DOWNLOAD
18.Rock108 មួយនាទីចុងក្រោយ - / DOWNLOAD
19.Rock108 សម្បត្តិប្រច័ណ្ឌ - / DOWNLOAD
20.Rock110 ចិត្តស្រលាញ់ផ្សេងគ្នា - / DOWNLOAD
21.Rock110 ស្រលាញ់ប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឱ្យស្រីមិនក្បត់បង - / DOWNLOAD
22.Rock111 លួចស្នេហ៍ដូចគ្នា - / DOWNLOAD
23.Rock111 ស្នេហ៍អូនជាតារា - / DOWNLOAD
24.Rock111 ហេតុអ្វី - / DOWNLOAD
25.Rock112 មួយលានឈឺ - / DOWNLOAD
26.Rock113 Should I Cry For You - / DOWNLOAD
27.Rock113 កុំភ្លេចកំណើត - / DOWNLOAD
28.Rock113 កំហុសបង - / DOWNLOAD
29.Rock113 ឃើញអូនយំបងឈឺចាប់ - / DOWNLOAD
30.Rock113 ទឹកចិត្តកូនប្រុស - / DOWNLOAD
31.Rock113 បញ្ចប់ - / DOWNLOAD
32.Rock113 បំភ្លេចមិនបាន - / DOWNLOAD
33.Rock113 ផ្តើមពីចំណុចសូន្យ បញ្ចប់ដោយចំណុចសូន្យ - / DOWNLOAD
34.Rock113 វាយោរាត្រី - / DOWNLOAD
35.Rock113 សុំទោសដែលធ្វើឱ្យអូនស្រក់ទឹកភ្នែក - / DOWNLOAD
36.Rock116 កុំដាក់ទោសបងណាអូន - / DOWNLOAD
37.Rock116 បងល្ងង់ព្រោះអូន - / DOWNLOAD
38.Rock116 ភ័ព្វសំណាង - / DOWNLOAD
39.Rock116 មនុស្សចុងក្រោយដែលខ្ញុំស្រលាញ់ - / DOWNLOAD
40.Rock116 រស់គ្មានសំណាង - / DOWNLOAD
41.Rock120 ទីណាត់ជួបស្នេហ៍ ទីណាត់ផ្តាច់ស្នេហ៍ - / DOWNLOAD
42.Rock120 ពេលណាទើបអូនភ្លេចគេ - / DOWNLOAD
43.Rock120 សុំធ្វើជាមនុស្សស្មោះជាលើកចុងក្រោយ - / DOWNLOAD
44.ROCK121 2012 - / DOWNLOAD
45.Rock121 ជីវិតអ្នកចុះទូក - / DOWNLOAD
46.Rock122 ទឹកចិត្តសង្សារ - / DOWNLOAD
47.Rock122 ស្រលាញ់អូនស៊ីមពីរ - / DOWNLOAD
48.Rock122 ស្អាតអីស្អាតយ៉ាងនេះ - / DOWNLOAD
49.Rock-wf កីឡាករពោះម៉ាយ - / DOWNLOAD
50.Rock-wf ទូកងកូនខ្មែរ - / DOWNLOAD
51.Rock-wf សេដ្ឋីស្រុកស្រែ - / DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន