ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Saturday, December 29, 2012

[Album] Town CD Vol 25

Town CD Vol 25
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop
Channel : Stereo 
Quality : High 
Frequency : 44100Hz 
Size : 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
1, គិតៗទៅចង់តែវ៉ៃមង្គល ទីណា
2, ចុះកាសែតកាត់កាល់ចោលស្នេហ៍លី អ៊ីវ៉ាធីណា
3, កុំទាន់ចុះកាសែតកាត់កាលបងមង្គល ទីណា
4, លួចស្នេហ៍អ្នកគ្រូក្រមុំខេម
5, សង្សារចាស់អូនត្រលប់មកវិញហើយលី អ៊ីវ៉ាធីណា
6, អត់បានអត់ទៅមង្គល ទីណា
7, ស៊ាំចិត្តណាស់មានសង្សារមួយលី អ៊ីវ៉ាធីណា
8, ពេលអូនត្រូវគ្នាខេម
9, ថែប្តីខ្ញុំផងលី អ៊ីវ៉ាធីណា
10ខ្ទមចាស់ចាំអូនខេម

FULL ALBUM
SERVER LINK 1 : DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន