Sunday, December 17, 2017

[Album] Town CD Vol 115 - Khmer New Song 2017

Town CD Vol 115 - Khmer New Song 2017

TRACKLIST:
០១. Cute ទៅណា? - ខេម -រដ្ឋា | Download
០២. មើលអត់ចង់ស្គាល់ - រ៉ាយុ -បញ្ញា| Download
០៣. ចង់តែចងក -ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា| Download
០៤. រាំមិចក៌បានដែរ| Download
០៥. ថាអត់គូមួយម៉ាត់ទៅ Bro - យក់ ថិតរដ្ឋា| Download
០៦. ឃើញហើយក៏ហួសចិត្ត  -ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា| Download
០៧. ជូនពរណា - ខេម -រដ្ឋា| Download
០៨. ឈប់ Sad ទៅ Dear - រ៉ាយុ -បញ្ញា| Download
០៩. ថាអត់គឺអត់  - យក់ ថិតរដ្ឋា| Download
១០. ឡាំភ្លឹងបឹងហ្គាឡូ  -ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា| Download