Thursday, April 6, 2017

បទបុណ្យភូមិឆ្នាំ២០១៧ ចេញ MV ហើយ! តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា!

បុណ្យភូមិកុកគ្រូ ឆ្នាំ២០១៧ ចេញ MV ហើយ! តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា! [Smallworld Smallband ក្មេងខ្មែរ]