Friday, March 24, 2017

[MV] Sunday VCD Vol 185 - Khmer Music Video 2017

Sunday VCD Vol 185 - Khmer MV 2017
KARAOKE

TRACKLIST:
០១.នឹងខ្លួនឯង- អ៊ីវ៉ា / Download
០២.អារម្មណ៌ឆ្កយតឡប់ -ខាន់ជែមស៌/ Download
០៣.មនុស្សមានសង្សារច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែសាវា -ចឺម / Download
០៤.មនុស្សស្រីមានសង្សារច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែសាវា -Nich / Download
០៥.ស្មោះតាមទឹកលុយ -មាស សាលី/ Download
០៦.កុំទុកបងជាវត្ថុបុរាណ -អ៊ូ វាវ / Download
០៧.ក្ដីសុខបងគឺអូនក្ដីសុខអូនគឺលុយ -បរិញ្ញា / Download
០៨.ហត់នឹងចាំ- អ៊ីវ៉ា / Download
០៩.ទាំងបងទាំងគេបោកទាំងអស់ -រ៉ាបូទី / Download
១០.សង្សរនិងមិត្តភ័ក្ត - សុខស្រីនាង / Download