Sunday, December 17, 2017

[Album] Town CD Vol 106 - Khmer New Song 2017

Town CD Vol 106  - Khmer New Song 2017


TRACKLIST:
01. កងដៃអាល័យចិត្ត -ខ្ញុង | Download
02. កន្លៀតណាក្នុងបេះដូងបង -ស៊ីរីកា | Download
03. ពោះម៉ាយដូចបង -ករុណា ពេជ្រ | Download
04. កើតជាមនុស្សស្រីពិបាកណាស់ -ស៊ីរីកា | Download
05. ប្រពន្ធសុំទាន -កាតុ | Download
06. ចែកបេះដូង ជូនបង -កាតុ | Download
07. បេះដូងរកាដែក -ករុណា ពេជ្រ | Download
08. ដាក់ជណ្ដើឡើងដួងច័ន្ទ -រ៉ូលីន | Download
09. តួឯកក្នុងសុបិន -រ៉ូលីន | Download
10. ចែកបេះដូងជូនអូន -ករុណា ពេជ្រ | Download
11. តួឯកក្នុងសុបិន -រ៉ូលីន| Download
12. ចែកបេះដូងជូនអូន -ករុណា ពេជ្រ| Download