Tuesday, March 28, 2017

[Album] Sunday CD Vol 229 - Khmer New Year 2017

 Sunday CD Vol 229 - Khmer Song 2017 
Khmer New Year 2017

TRACKLIST:
01.អូនមិនមែនមុខលុយ-អ៊ីវ៉ា | Download
02.ភូមិណាក៏ស្លុយ-អ៊ីវ៉ា | Download
03.កំលោះអត់លិឌ-មាស សាលី | Download
04.បាទដៃព្រះយួឡាយ-ចឺម-និច-បរិញ្ញា-ក្រាន | Download
05.អូនធាត់ឡើងអីចឹង-អ៊ូវ៉ាវ | Download
06.កំពូលអ្នកចាក់ធុងបាហ្វ-បូទី | Download
07.កូនមាសឪពុក-នាយ ក្រូច និង White | Download
08.សុភាពបុរសចេះប្រដាល់-មាស សាលី | Download
09.គេទៅវត្ដ គាត់ទៅពេទ្យ-នាយ ក្រូច | Download
10.ខ្លាចស្នេហ៍ញ៉ែចោល-អ៊ីវ៉ា | Download