Sunday, December 11, 2016

[Album] Sunday CD Vol 222

 Sunday CD Vol 222 - Eva - Solo Album 
TRACKLIST:
01. ភ្លេចស្រលាញ់ប៉ា - Download 
02. បែកគេមួយភ្លែតបានទេ?- Download 
03. នឹកខ្លួនឯង- Download 
04. បងចេះយំពីពេលណា?- Download 
05. ហត់នឹងចាំ- Download 
06. ម្នាក់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំស្រលាញ់- Download 
07. មហាមិត្រ- Download 
08. មេរករឿង- Download 
09. ឈប់ខ្វល់រឿងស្នេហា- Download 
10. ភ្នែកតូចគួរឱ្យស្រលាញ់- Download 

តើលោកអ្នកបាន Like & Share ហើយ ឬនៅ ? ៤១ ៤១ - 41 41