Friday, May 15, 2015

[Love Story] Giá Mình Là Người Lạ [Bek Knea Yu Pek Lerng Plech Mok Oun] - Vietnam Version

Giá Mình Là Người Lạ [Bek Knea Yu Pek Lerng Plech Mok Oun]
LOVE STORY
Singers : Nhật Kim Anh ft Hồ Quang Hiếu

P1.Giá Mình Là Người Lạ //- Get It Here /- Get This
P2.Chuyện Tình Buồn (Giá Mình Là Người Lạ 2) // -Get It Here/- Get This