Friday, April 4, 2014

[Album] RHM CD Vol 505

[Album] RHM CD Vol 505 Khmer New Year Album 2014
File : MP_3
Bitrate : 192 kbps
Quality : High
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
Tracklist:
K9_01-Kro Mum Krury Bes Dong (Sovart Ft Se Khem) || Get MuZik
K9_02-Oun Deng Os Hoy (Visa) || Get MuZik
K9_03-Kontrem Chan Reas (Sokhem) || Get MuZik
K9_04-Ov Kom Kom Ov (Saveat Ft Dara) || Get MuZik
K9_05-Kontrem Neom Kour (Srey Kog) || Get MuZik
K9_06-Rom Vong Chnam Thmey (Saveat Ft Visa) || Get MuZik
K9_07-Besdong Knong Pka (Reth) || Get MuZik
K9_08-Kror Tey Kom Los (Dara) || Get MuZik
K9_09-Sonya Min YOk Pdey (Visa Ft Pheach) || Get MuZik
K9_10-Kjol BOrk Sork Neang (Dara) || Get MuZik