Thursday, January 10, 2013

[M] Production VCD VOL 35 | Het Avey Sralanh Ke Pel Kampong Sralanh Oun

[M] Production VCD VOL 35
TRACKLIST | MediaFire HOST
1.Chhkout Prous Snae Oun – Piseth | Download
2.Pu Kor Ser Ta – Kuma | Download
3.Sralanh Ke Min Chong Batt Borng Oun – Niko | Download
4.Het Avey Sralanh Ke Pel Kampong Sralanh Oun – Solika | Download
5.Sralanh Kean Het Avey Trov Kval Pi Nak Dor Tey – Narith | Download
6.Kom Leah Borng Bong Derm Bei Arnit Ke – Narith | Download
7.Doeng Ot Chet Oun Sralanh Tae Bong – Angie | Download
8.Batt Songsa – Narith | Download
9.Som Bek Pi Songsa Terb Doeng Tha Chhoeu Chab – Angie | Download
10.Samlanh Kchey Songsa – Narith | Download

តើលោកអ្នកបាន Like & Share ហើយ ឬនៅ ? ៤១ ៤១ - 41 41